Синдбад II, вид на иллюминатор

Синдбад II, вид на иллюминатор